انجام پروژه های برنامه نویسیاین پروژه بر روی دسته بندی اخبار فارسی تمرکز دارد و برای آموزش دسته بند از مجموعه داده پرسیکا در این زمینه استفاده شده است. روش مورد استفاده دارای 4 مرحله اصلی می باشد که عبارت اند از: 1. پیش پردازش و تشکیل مجموعه داده آموزش و آزمون 2. تشکیل دیکشنری لغات 3.آموزش دسته بند
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
 Naïve Bayes که از دسته Static Bayesian Network ها می‌باشد 4.مرحله دسته بندی داده‌های جدید و آزمون . این 4 مرحله به همین ترتیب باید انجام شوند. این مراحل در گزارش به ترتیب توضیح داده خواهند شد.
بکه‌های عصبی مصنوعی به‌طور گسترده‌‌ای در زمینه رگرسیون و دسته‌بندی استفاده شده‌اند. در این پژوهش از شبکه عصبی MLP (پرسپترون چند لایه)، که یک نوع شبکه عصبی پیشرو می‌باشد برای پیش‌بینی معدل (نوعی رگرسیون) استفاده شده است. در این پژوهش هدف پیش‌بینی معدل ترم دانشویان است. پیاده‌سازی‌ها به گونه‌ای است که با تغییر داده‌ها می‌توان به راحتی از کدهای شبکه عصبی تهیه شده در هرگونه مساله رگرسیون که هدف پیش‌بینی یک یا چند متغییر پیوسته است استفاده کرد، کافی است داده‌های موردنظر خود را وارد کنید.
در این پژوهش هدف پیش‌بینی معدل ترم دانشویان است. پیاده‌سازی‌ها به گونه‌ای است که با تغییر داده‌ها می‌توان به راحتی از کدهای شبکه عصبی تهیه شده در هرگونه مساله رگرسیون که هدف پیش‌بینی یک یا چند متغییر پیوسته است استفاده کرد، کافی است داده‌های موردنظر خود را وارد کنید.

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

فایل‌های متلب نوشته شده در زمینه شبکه عصبی:

آموزش شبکه (متد NN_training)
این متد داده‌های آموزش و خروجی آن‌ها و چندین پارامتر از شبکه عصبی را به عنوان ورودی دریافت می‌کند و یک شبکه MLP را آموزش می‌دهد. امضای این متد به صورت زیر است:
(function net = NN_training(trainX,trainY,m,lr,epochs
ورودی‌های اول و دوم داده‌های آموزش و برچسب آنها را نشان می‌دهد. ورودی سوم تعداد نرون‌های لایه‌های نهان را مشخص می‌کند. برای مثال می تواند m=[20,10] یعنی دو لایه نهان به ترتیب با 20 و 10 نرون داریم.
ورودی lr پارامتر نرخ یادگیری شبکه در الگوریتم کاهش گرادیان را نشان می‌دهد. epochs تعداد مراحل چرخش الگوریتم آموزش شبکه را مشخص می‌کند.
ارزیابی شبکه روی داده‌های آزمون (متد NN_evaluation)
متد NN_evalution خروجی شبکه روی داده‌ها را محاسبه می‌کند:
(function [Predict] = NN_evaluation(net,X
Pre
این برنامه یک برنامه آموزشی برای اضافه کردن نویزهای مختلف و بازسازی تصویر میباشد که دارای نویزها و فیلترهای متفاوتی میباشد
Adding Noise and Image Restoration
الگوریتم BCFCM

 azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
BCFCM
 الگوریتم زوم bilinear
Bilinear Zoom
 الگوریتم فیلتر باترورث میانگذر
الگوریتم فیلتر باترورث میانگذر
 الگوریتم جداسازی کاراکترهای متون انگلیسی
الگوریتم جداسازی کاراکترهای متون انگلیسی
 الگوریتم FCMLSM (حجم ۱ مگ)
الگوریتم FCMLSM (حجم ۱ مگ)
 تعدادی کد فیلترکردن تصویر
تعدادی کد فیلترکردن تصویر
 آزمایشگاه پردازش تصویر (حجم ۱۴ مگ)
آزمایشگاه پردازش تصویر (حجم ۱۴ مگ)
  بخشبندی تصویر
بخشبندی تصویر
 کد نویسی ابتدایی پردازش تصویر
کد نویسی ابتدایی پردازش تصویر
 مثالی از پردازش تصویر
مثالی از پردازش تصویر
 بخشبندی با kmeans
بخشبندی با kmeans
 پردازش تصاویر پزشکی

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

 

پردازش تصاویر پزشکی

 اسکن تصاویر ؛MRI(حجم ۲٫۷ مگ)
اسکن تصاویر ؛MRI(حجم ۲٫۷ مگ)
رسم موجک تصویر
رسم موجک تصویر
 تشخیص چهره با هیستوگرام(۴٫۳ مگ)

 
بخشبندی quad tree
 بخشبندی با region and growing
بخشبندی با region and growing
 Image registration(1.9 مگ)
Image registration(1.9 مگ)
استخراج عروق خونی شبکیه

 
استخراج عروق خونی شبکیه
تشخیص حروف الفبای ساده

 azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
رتشخیص حروف الفبای ساده
تشخیص اثر انگشت(۱٫۵ مگ)

 
تشخیص اثر انگشت(۱٫۵ مگ)
 تشخیص عروق
 azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
تشخیص عروق
 موجک
موجک
بخشبندی گلوبولهای سفید (۱۵ مگ)
بخشبندی گلوبولهای سفید (۱۵ مگ)


انجام پروژه های برنامه نویسی


    یادگیری ماشین و تشخیص الگو
    پردازش تصویر
    شبکه عصبی
    پردازش صوت و گفتار
    پردازش تکاملی
    پردازش متن و متن کاوی

پروژه تشخیص اتومبیل در خیابان و جاده با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
    دسته: پردازش تصویر   تشخیص اشیا در تصاویر (Object Detection) و دنبال کردن اشیا (Object Tracking) در ویدیو از حوزه‌های پرکاربرد پردازش تصاویر می‌باشد. در اینگونه کاربردها با استفاده از مشخصات شی موردنظر و یا با استفاده از تغییرات و اختلاف فریم‌های متوالی یک ویدیو اقدام به یافتن کشف شی موردنظر می‌کنند که ممکن است دنبال‌کردن شی موردنظر در ویدیو نیز مدنظر باشد. در این پروژه هدف یافتن تعداد اتومبیل‌های موجود در یک لاین جاده است. این پروژه مبتنی بر مدل پس‌زمینه عمل می‌کند. در ابتدا تعدادی تصاویر در شرایط مختلف طبیعی (روز، شب، برف، باران) از جاده موردنظر در تهیه می‌شود. در این تصاویر پس‌زمینه محل لاین هدف قبلا توسط یک خبره مشخص شده است. با دریافت یک تصویر ورودی، این تصویر ابتدا با همه تصاویر (ناحیه‌ای که قصد شمارش تعداد اتومبیل‌های آن را داریم) منطبق ([Image Matching [Registration) می‌شود. پس از انطباق تصویر ورودی با همه تصاویر زمینه موجود، تصویر پس‌زمینه با بیشترین هماهنگی انتخاب می‌شود. در نهایت مبتنی بر اختلاف تصویر ورودی و پس‌زمینه محل اتومبیل‌ها مشخص می‌شود. توجه شود که با استفاده از تصاویر ثابت‌تری از جاده (محل دوربین) و انتخاب پس‌زمینه‌های متنوع می‌توان دقت برنامه تهیه شده را تا حد بالایی افزایش داد و آن را کاربردی کرد. در کاربردهای همه‌منظوره می‌توان از فریم‌های متوالی یک ویدیو برای یافتن تغییرات (اختلاف) در تصاویر استفاده کرد و شی را با دقت بالایی توسط روش استفاده شده در این پروژه، تشخیص داد.
پروژه تشخیص اتومبیل در خیابان و جاده با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
پروژه تشخیص اسکناس با تطبیق نقاط کلیدی سیفت (SIFT Keypoints)

    دسته: پردازش تصویر   یافتن نقاط منتاظر در دو تصویر کاربردهای گسترده‌ای در زمینه‌هایی همچون تحلیل تصاویر پزشکی، ماهواره‌ای، تشخیص اشیا (دسته‌بندی) دارد. در کاربردی که در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است قصد داریم تصاویر اسکناس ورودی را با همه تصاویر موجود در دادگان بر اساس نقاط کلیدی سیفت مقایسه کنیم و نزدیکترین الگوی به اسکناس ورودی را در دادگان تشخیص دهیم. برای این منظور تعداد نقاط تطبیق یافته را به عنوان معیار شباهت دو تصویر در نظر می‌گیریم. ابتدا همه نقاط کلیدی از دو تصویر منتطبق می‌شوند. سپس انطباق‌های چندگانه (یعنی یک نقطه متناظر با چند نقطه در تصویر دیگر شده است) حذف می‌شوند. در نهایت با استفاده از موقعیت هندسی نقاط در فضا (هموگرافی) انطباق‌های پرت حذف می‌شوند. بنابراین تعداد انطباق‌های نهایی باقیمانده نماینده خوبی برای میزان شباهت خواهد بود.

محتویات فایل قابل خرید: سورس کد پیاده سازی شده پروژه (متلب)، گزارش مختصر سورس کد و نحوه اجرا و انجام تنظیمات، دیتا ست

زبان برنامه نویسی: متلب
پروژه تشخیص اسکناس با تطبیق نقاط کلیدی سیفت (SIFT Keypoints)
590,000ریال

پیاده‌سازی الگوریتم متعادل‌سازی هیستوگرام (Histogram Equalization) (برای تصاویر خاکستری و رنگی)

    دسته: پردازش تصویر   

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

در این پروژه الگوریتم متعادل‌سازی هیستوگرام (Histogram Equalization) بر اساس الگوریتم ارایه شده در کتاب پردازش تصاویر دیجیتال گونزالس پیاده‌سازی شده است. الگوریتم پیاده سازی شده علاوه بر تصاویر خاکستری بر روی تصاویر رنگی نیز به کار رفته است. هدف الگوریتم متعادل‌سازی هیستوگرام، یکنواخت کردن هیستوگرام تصویر با هدف افزایش وضوح (Contrast) تصویر است.توابع پیاده‌سازی شده به زبان متلب
نحوه محاسبه هیستوگرام تصویر:
متد histg برای محاسبه هیستوگرام تصویر پیاده‌سازی شده است که قابل جایگزین با تابع imhist خود متلب نیز می‌باشد.
متعادل‌سازی هیستوگرام:
متد histogramEalization پیاده‌سازی کامل الگوریتم متعادل کردن هیستوگرام است که فقط روی یک بعد تصویر عمل می‌کند:
(contrastIm ] = histogramEqualization(Img]
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
متد testRGB:
در این اسکریپت تابع قبل به ازای سه مولفه R، G، B فراخوانی شده و متعادل سازی هیستوگرام برای هرکدام به طور مجزا انجام می‌شود و در نهایت نتایج با هم ترکیب می‌شوند.
متد testGray:
در این اسکریپت تابع متعادل‌سازی هیستوگرام بر روی تصویر خاکستری فراخوانی شده و متعادل سازی هیستوگرام انجام می‌شود و نتیجه نمایش داده می‌شود.
امکان انتخاب تصویر با Browse در برنامه وجود دارد.

محتویات فایل قابل خرید: سورس کدهای متلب، گزارش مختصر، دو تصویر نمونه برای آزمایش برنامه.
زبان برنامه‌نویسی: متلب
پیاده‌سازی الگوریتم متعادل‌سازی هیستوگرام (Histogram Equalization) (برای تصاویر خاکستری و رنگی)
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

پیاده سازی الگوریتم پر کردن حفره های تصاویر

    دسته: پردازش تصویر   در این پروژه از یک الگوریتم تکراری مبتنی بر عملگر انبساط (Dilation)، مکمل‌گیری و اشتراک‌گیری برای پرکردن حفره‌ ها استفاده شده است.
الگوریتم‌های پر کردن حفره های تصویر جز عملگرهای مورفولوژیک روی تصاویر هستند. عملگرهای مورفولوژی روی تصاویر شامل مجموعه وسیعی از الگوریتم‌هایی است که تصاویر را بر اساس شکل آنها پردازش می‌کنند. در عملیات مورفولوژیک نتیجه عملیات یک تصویر دقیقا هم‌اندازه تصویر اصلی است. در یک عملگر مورفولوژی مقدار هر پیکسل در تصویر خروجی با مقایسه آن پیگسل در تصویر ورودی با همسایه‌های آن تعیین می‌شود.
عملگر انبساط (Dilation) در مرزهای یک شی در تصویر پیکسل‌هایی اضافه می‌کند و عملگر انقباض (erosion) پیکسل‌هایی را از تصویر حذف می‌کند. تعداد پیکسل‌هایی که به تصویر اضافه یا از آن حذف می‌شوند به سایز و شکل یک ساختار همسایگی که تعریف می‌کنیم بستگی دارد. یک ساختار همسایگی می‌تواند برای مثال یک مربع 5*5 از 1 باشد.
الگوریتم تکراری برای پرکردن نواحی (حفره‌ها):
یک الگوریتم تکراری مبتنی بر عملگر انبساط (Dilation)، مکمل‌گیری و اشتراک‌گیری برای پرکردن حفره‌ها وجود دارد. این الگوریتم نیازمند این است که از هر حفره‌ای که قصد پر کردن آن را داریم حداقل یک نقطه مشخص باشد. ماتریس X_0 در ابتدا شامل حداقل یک نقطه از حفره‌های مورد نظر است و در نهایت ماتریس X_k شامل همه نقاط حفره‌هاست. ابتدا یک ماتریس همسایگی، مثلا 8 همسایگی تعریف می‌کنیم.

محتویات فایل: فایل ورد گزارش، تصویر آزمون، سورس کد
زبان برنامه نویسی: متلب
پیاده سازی الگوریتم پر کردن حفره های تصاویر

پیاده سازی الگوریتم‌ تشخیص لبه تصویر با جاروب افقی و عمودی
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
    دسته: پردازش تصویر   در این پروژه الگورتیم آشکارسازی لبه با جاروب افقی و عمودی تصویر را پیاده سازی کرده و آنرا بر تصویر نمونه اعمال کرده و نتیجه گزارش شده است.
الگوریتم آشکارسازی لبه با جاروب افقی و عمودی:

1. افراز روشنایی‌ها به دو بخش B1 و B2: در این پروژه ما روشنایی‌های زیر 128 را متعلق به B1 و روشنایی‌های بالای 128 را به عنوان مجموعه B2 در نظر گرفتیم.
2. یافتن لبه‌های عمودی و افقی: در راستای عمودی و سپس افقی پیش می‌رویم. هر پیکسل و پیکسل قبل از آن (سطر قبل همان ستون) عضو یکی از مجموعه‌های B1 یا B2 می‌باشد. در صورتی که این دو پیکسل به دو مجموعه متفاوت تعلق داشته باشند یعنی یک لبه داریم (روشنایی لبه را Le و روشنایی عدم لبه را Lb فرض می‌کنیم). ما در این پروژه Lb و Le را به ترتیب برابر 0 و 255 در نظر گرفته‌ایم.

محتویات فایل: فایل ورد صورت مسئله، فایل ورد گزارش (8 صفحه)، تصویر آزمون، سورس کد

زبان برنامه نویسی: متلب
پیاده سازی الگوریتم‌ تشخیص لبه تصویر با جاروب افقی و عمودی


انجام پروژه های برنامه نویسی

برای تمام رشته ها ، برای تمام زمینه ها

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

 

برای شروع کار ۵۰ درصد هزینه کار به عنوان بیعانه دریافت میشود. سپس بعد از پایان کار تمام خروجی هایی که شما بخواهید برای تست درستی کار برای شما ارسال میشود و بعد از تایید شما مابقی مبلغ واریز و کل کار ارسال میگردد

برای سفارش میتوانید از طریق ایمیل یا تلفن یا فرم سفارش در منوی سایت با ما در تماس باشید
براورد هزینه فقط بعد از دیدن جزییات میسر است و به صورت حدودی و تقریبی براورد هزینه صورت نمیگیرد
در صورت ایمیل زدن ، حداکثر ظرف مدت ۸ ساعت جواب ایمیل شما داده میشود . عدم پاسخ به ایمیل شما به معنی میسر نبودن اجرای کار شما میباشد

آموزش ابزارهای متلب

انجام پروژه پردازش تصویر تشخیص چهره با متلب ، سرطان تصاویر پزشکی با متلب ، پلاک خودرو علائم راهنمایی با متلب ، مسیر جاده با متلب ،

رمزنگاری تصاویر با متلب ، حاشیه نگاری تصاویر با متلب ، رفع نویز تصاویر با متلب ، قطعه بندی تصاویر با متلب و … کارهایی است که ما میتوانیم برای شما انجام دهیم.

همیارپروژه در حوزه های زیر و با کیفیت تضمینی پروژه های متلب شما را انجام می دهد.کافیست یکبار امتحان کنید:
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

     انجام پروژه شبکه عصبی با متلب                                                                      انجام پروژه متلب مهندسی صنایع
    انجام پروژه تشخیص چهره با متلب                                                                    انجام پروژه متلب الگوریتم فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی
    انجام پروژه پردازش تصویر با متلب                                                                     انجام پروژه متلب مدیریت صنعتی
    انجام پروژه داده کاوی با متلب                                                                           انجام پروژه متلب انتخاب ویژگی
     انجام پروژه منطق فازی با متلب                                                                        انجام پروژه متلب داده کاوی

     انجام پروژه شبیه سازی با متلب                                                                       انجام پروژه متلب رشته های فنی مهندسی
     انجام پروژه های برنامه نویسی با متلب                                                             انجام پروژه متلب فازی
     انجام پروژه های الگوریتم ژنتیک با متلب                                                            انجام پروژه متلب مهندسی نرم افزار
    انجام پروژه هوش مصنوعی با متلب                                                                   انجام پروژه متلب بینایی ماشین
     انجام پروژه متلب                                                                                            انجام پروژه متلب مهندسی کامپیوتر
    انجام پروژه متلب شناسایی الگو                                                                        انجام پروژه متلب مهندسی هوش مصنوعی
    انجام پروژه متلب پردازش سیگنال                                                                      انجام پروژه متلب مهندسی پزشکی
    انجام پروژه متلب پردازش تصویر                                                                        انجام پروژه متلب مهندسی نفت
    انجام پروژه متلب بهینه سازی                                                                           انجام پروژه متلب مهندسی هوا فضا
    انجام پروژه متلب شبکه حسگر بیسیم                                                               انجام پروژه متلب مهندسی شیمی
    ابداع الگوریتم فراابتکاری جدید                                                                         انجام پروژه متلب مهندسی مکانیک
    انجام پروژه متلب رایانش ابری محاسبات ابری Cloud Computing                     انجام پروژه متلب مهندسی عمران
    انجام پروژه متلب پروژه یادگیری ماشین یا machine learning                            انجام پروژه متلب مهندسی برق
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276


انجام پروژه های برنامه نویسی

وژه تشخیص جنسیت گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) و ویژگی های MFCC، LPC و LPCC

    دسته: پردازش صوت و گفتار   


azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

 هدف از این پروژه تشخیص جنسیت گوینده با استفاده از ویژگی‌های MFCC، LPC، LPCC و مدل دسته‌بند SVM است. از یک مجموعه داده کوچک فارسی به این منظور استفاده شده است. در روش پیاده‌سازی شده برای تشخیص جنسیت گوینده، ابتدا صوت فریم بندی شده و از هر فریم ویژگی‌های MFCC، LPC، LPCC استخراج می‌شود. این مرحله در واقع توصیفی فرکانسی از فریم را مدل می‌کند. در واقع ما انتظار داریم فریم‌های متناظر با جنسیت خاصی از (مثلا فریم‌های مربوط به مردان) بردار ویژگی MFCC مشابهی داشته ‌باشند. به عبارت دیگر اختلاف آنها ناچیز باشد. ویژگی‌های (مجموعا 36 ویژگی) هر فریم از یک صوت مربوط به یک گوینده، با برچسب جنسیت آن گوینده (1 [مرد] یا 2 [زن]) به دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان داده می‌شود. برای مثال فرض کنید یک صوت مردان، شامل 100 فریم ‌باشد. از این 100 فریم، 100 بردار ویژگی 36-تایی (3 نوع ویژگی 12 بعدی) به دست می‌آید. هرکدام از این 100 بردار (36- بعدی) به دست آمده برچسب "1" می‌خورند و به دسته‌بند داده می‌شوند. در هنگام آزمون مدل آموزش دیده شده همین فرآیند تکرار می‌شود با این تفاوت که 100 برچسب توسط مدل SVM پیش‌بینی می‌شود. برای به دست آوردن برچسب، بین 100 پیش‌بینی به دست آمده رای اکثریت گرفته می‌شود تا برچسب نهایی یک صوت به عنوان یک زن یا مرد پیش بینی شود. در این پروژه دقت دسته‌بندی فریم‌های آزمون 89% و دقت دسته‌بندی در سطح صوت‌های آزمون 100% به دست آمد.
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
محتویات فایل قابل خرید: سورس کد متلب، فایل ورد گزارش پروژه، مجموعه داده نمونه
زبان برنامه نویسی: متلب
پروژه تشخیص جنسیت گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) و ویژگی های MFCC، LPC و LPCC


پروژه تشخیص صدای گوینده (دسته بندی صوت) با استفاده از ویژگی‌های MFCC و مدل دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان

    دسته: پردازش صوت و گفتار   

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
در این پروژه هدف تشخیص (دسته‌بندی) گوینده صوت ورودی است. برای این منظور از ویژگی‌های MFCC و مدل دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. در روش پیاده‌سازی شده برای تشخیص گوینده، ابتدا صوت فریم بندی شده و از هر فریم ویژگی‌های MFCC استخراج می‌شود. این مرحله در اکثر پژوهش‌های پردازش گفتار رایج است و در واقع توصیفی فرکانسی از فریم را مدل می‌کند. در واقع ما انتظار داریم فریم‌های متناظر با بخش خاصی از یک واج (مثلا فریم‌های مربوط به بخش انفجاری واج انفجاری "ب") برای یک گوینده خاص، بردار ویژگی MFCC مشابهی داشته ‌باشند. به عبارت دیگر اختلاف آنها ناچیز باشد. ویژگی‌های MFCC هر فریم از یک صوت مربوط به یک گوینده، با برچسب آن گوینده (1 تا 10) به دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان داده می‌شود. برای مثال فرض کنید یک صوت گوینده "پنج" ، شامل 100 فریم ‌باشد. از این 100 فریم، 100 بردار ویژگی MFCC به دست می‌آید. هرکدام از این 100 بردار (13- بعدی) به دست آمده برچسب "پنج" می‌خورند و به دسته‌بند داده می‌شوند. در هنگام آزمون مدل آموزش دیده شده همین فرآیند تکرار می‌شود با این تفاوت که 100 برچسب توسط مدل SVM پیش‌بینی می‌شود. برای به دست آوردن برچسب، بین 100 پیش‌بینی به دست آمده رای اکثریت گرفته می‌شود.
پروژه تشخیص صدای گوینده (دسته بندی صوت) با استفاده از ویژگی‌های MFCC و مدل دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان


تمرین درس تبدیل متن به گفتار: طراحی رابط کاربری گرافیکی برای ضبط، پخش و نمایش سیگنال های صوتی و کار با نرم افزار WaveSurfer

    دسته: پردازش صوت و گفتار   
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

در این تمرین قصد داریم تا با کارهای مقدماتی بر روی فایل‌های صوتی و نمایش آن به همراه طراحی یک واسط کاربری ساده، مهارت های اولیه را در این درس کسب نماییم. در این تمرین هر دانشجو باید یک واسط کاربری، مشابه آنچه در زیر نمایش داده شده را در MATLAB R2013b به بالا طراحی کند. در ادامه توضیحاتی مربوط به این واسط کاربری داده شده است. در هر مورد میتوانید با مراجعه به Help در MATLAB از جزئیات دستورات استفاده کنید.(در ادامه متن صورت مسئله و موارد خواسته شده آمده است)
تمرین درس تبدیل متن به گفتار: طراحی رابط کاربری گرافیکی برای ضبط، پخش و نمایش سیگنال های صوتی و کار با نرم افزار WaveSurfer


تشخیص گفتار آنلاین (تشخیص کلمات مجزا به صورت آنلاین) مبتنی بر مدل مارکوف مخفی

    دسته: پردازش صوت و گفتار   
   azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
تشخیص گفتار آنلاین (تشخیص کلمات مجزا به صورت آنلاین) مبتنی بر مدل مارکوف مخفی (Hidden markov model)
این پروژه به منظور تشخیص کلمات گفتاری طراحی و پیاده‌سازی شده است. توجه شود که مجموعه داده به سادگی قابل تغییر است کافی است که به ازای هر کلمه موردنظر حدودا 20 فایل صوتی (و یا بیشتر) ضبط شود (توسط واسط گرافیکی تهیه شده برای برنامه). برای مثال ما برای تشخیص کلمات بهرام، کامران، محمد و سعید، به ازای هرکدام از این کلمات 25 فایل صوتی ضبط کرده‌ایم که فایل از هرکدام برای آموزش مدل و 7 فایل برای آزمون آفلاین مدل استفاده شده است. پس از آموزش مدل‌های HMM با ضبط هر کلمه توسط واسط گرافیکی به صورت آنلاین توسط برنامه، برچسب کلمه مشخص می‌شود.

امکانات پروژه
1- تشخیص کلمات گفتاری
2- امکان تغییر مجموعه داده به صورت ساده و با ضبط صوت توسط برنامه
3- ضبط صوت
4- نمایش صوت هنگام ضبط
5- ذخیره صوت
6- پخش صوت
7- باز کردن صوت‌های wav
8- تنظیم پارامترهای مدل HMM در واسط گرافیکی
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

محتویات فایل قابل خرید: سورس کد متلب، فایل راهنمای ورد، فایل راهنمای توضیح روش استفاده شده به زبان انگلیسی (این پروژه بر اساس پروژه نهایی یکی از دانشگاههای دانمارک تهیه شده و برای مجموعه داده‌های گفتار فارسی و انگلیسی قابل استفاده است)، مجموعه داده شامل 4 کلمه و 25 فایل صوتی (قابل تغییر)
زبان برنامه نویسی: متلب
تشخیص گفتار آنلاین (تشخیص کلمات مجزا به صورت آنلاین) مبتنی بر مدل مارکوف مخفی


انجام پروژه های برنامه نویسی

قطعه بندی تصویر

این بخش شامل پروژه های مربوط به حوزه قطعه بندی تصویر می باشد.

بهبود تصویر

این بخش شامل پروژه های مربوط به حوزه بهبود تصویر می باشد.
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
آشکارسازی

این بخش شامل پروژه های مربوط به حوزه آشکارسازی شی در تصویر می باشد.

تشخیص

این بخش شامل پروژه های مربوط به حوزه تشخیص شی در تصویر می باشد.

ردیابی و تحلیل حرکت

این بخش شامل پروژه های مربوط به حوزه ردیابی و تحلیل حرکت اشیا در تصویر می باشد.

دسته بندی

این بخش شامل پروژه های مربوط به حوزه دسته بندی تصویر می باشد.

بازیابی تصویر

این بخش شامل پروژه های مربوط به حوزه بازیابی و جستجو تصویر در یک مجموعه داده می باشد.
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
استخراج ویژگی

این بخش شامل پروژه های مربوط به حوزه استخراج و آشکارسازی ویژگی های تصویر می باشد.

انطباق و ادغام تصویر

این بخش شامل پروژه های مربوط به حوزه انطباق و ادغام تصویر می باشد.

فشرده سازی

این بخش شامل پروژه های مربوط به حوزه فشرده سازی تصویر می باشد.

پردازش سیگنال

این بخش شامل پروژه های مربوط به حوزه پردازش سیگنال می باشد.


azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
این بخش شامل پروژه های مربوط به دیگر حوزه های پردازش تصویر و بینایی ماشین می باشد.
خرین پروژه‌ها

    پروژه مقایسه چهار روش دسته‌بندی نزدیکترین همسایه KNN، نزدیکترین همسایه وزن‌دار، تابع شعاعی گوسی RBF و درخت تصمیم Decision Tree به همراه ارزیابی تاثیر کاهش بعد PCA
    پروژه تشخیص جنسیت گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) و ویژگی های MFCC، LPC و LPCC
    پروژه تشخیص صدای گوینده (دسته بندی صوت) با استفاده از ویژگی‌های MFCC و مدل دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان
    تمرین درس تبدیل متن به گفتار: طراحی رابط کاربری گرافیکی برای ضبط، پخش و نمایش سیگنال های صوتی و کار با نرم افزار

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

WaveSurfer

    پروژه تشخیص اتومبیل در خیابان و جاده با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر
    پروژه تشخیص اسکناس با تطبیق نقاط کلیدی سیفت (SIFT Keypoints)
    پیاده سازی مقاله حذف نویز ضربه با مقادیر تصادفی (نویز فلفل نمک با مقادیر تصادفی) در تصاویر
    دسته‌بندی متون فارسی با استفاده از روش Naive Bayes
    حل مسائل رگرسیون با استفاده از الگوریتم ژنتیک (پیش‌بینی)
    تشخیص گفتار آنلاین (تشخیص کلمات مجزا به صورت آنلاین) مبتنی بر مدل مارکوف مخفی
    رگرسیون با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (پیش‌بینی)
    پیاده‌سازی الگوریتم متعادل‌سازی هیستوگرام (Histogram Equalization) (برای تصاویر خاکستری و رنگی)
    پیاده سازی الگوریتم پر کردن حفره های تصاویر
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276


انجام پروژه های برنامه نویسی

پروژه پردازش تصویر

انجام پروژه پردازش تصویر
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

آموزش کدنویسی و شبیه سازی نرم افزاری

اجرای گام به گام کدنویسی پردازش تصویر

ارائه دیتاست های متناسب با عنوان پروژه

پشتیبانی تخصصی توسط متخصصین پردازش تصویر

انجام پروژه پردازش تصویر
انجام پروژه پردازش تصویر در نرم افزار

یکی از زمینه های مهندسی کامپیوتر و انجام پروژه هوش مصنوعی و بعضا مهندسی مخابرات،پردازش تصویر است.

پردازش تصاویر به پروژه های پردازش تصویر پزشکی و غیرپزشکی تقسیم می شوند.

پردازش تصویر می تواند شامل تشخیص چهره،تشخیص پلاک خودرو،تشخیص بیماری از تصاویر پزشکی و… باشد.
انجام پروژه پردازش تصویر با matlab

در انجام پروژه پردازش تصویر غالبا از کدنویسی متلب استفاده می شود

هرچند که میتوان از زبان ها برنامه نویسی هم استفاده کرد

اما بدون شک نرم افزار MATLAB اصلی ترین نرم افزار پروژه های هوش مصنوعی می باشد

آشنایی با روش های کدنویسی و الگوریتم های پردازش اطلاعات اهمیت زیادی دارد

در پروژه پردازش تصویر از الگوریتم های متفاوتی مانند ژنتیک ،کلونی مورچگان و … استفاده می شود

یکی از مهم ترین بخش های انجام پروژه های پردازش تصویر ، تهیه دیتاست مناسب با پروژه می باشد
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

اکثر دیتاست ها در اینترنت و سایت های معتبر در دسترس هستند

تصاویر مربوط به بیماری ها ، پلاک خودرو ،چهره افراد نمونه ای از دیتاست های پردازش تصویر هستند
پروژه پردازش تصویر انجام پایان نامه پردازش تصویر
پروژه پردازش تصویر پزشکی
پروژه پردازش تصویر پلاک خودرو

ما با در اختیار داشتن متخصصین و محققین برتر در زمینه انجام شبیه سازی های پروژه و پایان نامه پردازش تصویر ،دانشجویان را مشاوره و راهنمایی می نماییم.

انجام پروژه ، شبیه سازی نرم افزاری و کدنویسی پردازش تصویر و آموزش پیاده سازی نرم افزاری پردازش تصویر به صورت کاملا تخصصی و آموزش کامل به مخاطبین صورت میگیرد.

تشخیص تومور از تصاویر پزشکی

انجام پروژه پردازش تصویر در زمینه تشخیص پلاک خودروپ

پروژه پردازش تصویر تشخیص چهره در حالت های مختلف

تشخیص و لبه یابی تصاویر

پروژه های فشرده سازی تصویر و بازیابی تصویر

انجام پروژه های پردازش تصویر در زمینه تشخیص سرعت خودرو از تصاویر
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

بازیابی تصاویر ، دسته بندی محصول با استفاده از پردازش تصویر

انجام پروژه شبیه سازی نرم افزاری که در زمینه پردازش تصویر انجام میشوند،

تحلیل و شبیه سازی بر روی دیتاست های معتبر انجام میگیرد.

در پردازش تصاویر پزشکی تصاویر معمولا از بیمارستان تهیه می شود.

روشها و الگوریتم های گوناگونی جهت پروژه پردازش تصویر وجود دارد.

در شبیه سازی و کدنویسی پردازش تصویر باید دقت داشت که روشی را انتخاب کنیم

که قبلا بر روی دیتاست مورد نظر،تحلیلی را انجام نداده باشد.
پروژه پردازش تصویر
انجام پروژه تشخیص چهره
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

آموزش کدنویسی پردازش تصویر

پایان نامه پردازش تصویر


انجام پروژه های برنامه نویسی

com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276


متلب یکی از قوی ترین و محبوب ترین نرم افزارهای کدنویسی می باشد. و دارای قابلیت های و کاربردهای فراوان در بسیاری از رشته ها خصوصا رشته های فنی مهندسی دارد. تیم کد نویسی دکتر تحقیق آمادگی ارائه انواع خدمات انجام پروژه متلب با توجه به نوع سفارش شما را دارد.نوین قلم مفتخر به ارائه خدمات پشتیبانی در تمامی مراحل انجام پروژه می باشد.

از آنجاییکه این نرم افزار گستره وسیعی از پروژه ها را در بر می گیرد در نتیجه انجام پروژه متلب به صورت تخصصی، توسط تیمی با تجربه در پروژه متلب، اصلی ترین هدف دکتر تحقیق می باشد.
ثبت سفارش آنلاین پروژه متلب


معرفی نرم افزار متلب MATLAB

متلب (به انگلیسی: MATLAB) یک محیط نرم‌افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان برنامه‌نویسی نسل انجام پروژه متلب چهارم است. واژهٔ متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی مربوطه است که از ترکیب دو واژهٔ MATrix (ماتریس) و LABoratory (آزمایشگاه) ایجاد شده‌است. این نام حاکی از رویکرد ماتریس محور برنامه است، که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته می‌شوند.
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

کار کردن با ماتریسها در متلب بسیار ساده است. در حقیقت تمام داده‌ها در متلب به شکل یک ماتریس ذخیره می‌شوند. برای مثال یک عدد (اسکالر) به شکل یک ماتریس ۱*۱ ذخیره می‌شود. یک رشته مانند «Whale is the biggest animal» به شکل ماتریسی با یک سطر و چندین ستون (که تعداد ستون‌ها به تعداد کاراکترهاست) ذخیره می‌شود. حتی یک تصویر به شکل یک ماتریس سه بعدی ذخیره می‌گردد که بُعد اول و دوم آن برای تعیین مختصات نقاط و بُعد سوم آن برای تعیین رنگ نقاط استفاده می‌شود. فایل‌های صوتی نیز در متلب به شکل ماتریس‌های تک ستون (بردارهای ستونی) ذخیره می‌شوند؛ بنابراین جای تعجب نیست که متلب مخفف عبارت آزمایشگاه ماتریس باشد.

علاوه بر توابع فراوانی که خود متلب دارد، برنامه‌نویس نیز می‌تواند توابع جدید تعریف کند.ساخت رابط گرافیکی کاربر مانند دیالوگ‌هایی که در محیط‌های ویژوال مانند بیسیک و C وجود دارند، در متلب امکان‌پذیر است. این قابلیت، ارتباط بهتری را میان برنامه‌های کاربردی نوشته‌شده با متلب و کاربران برقرار می‌کند.متلب که از محصولات شرکت مت‌ورکس است، برای گروه‌های مختلف مهندسان رشته‌های مختلف از جمله مهندسی برق، مکانیک، رایانه و… کاربرد بسیاری دارد. (منبع ویکیپدیا)
انجام پروژه متلب برق و مکانیک و سایر رشته ها

یکی از پرکاربردترین نرم افزارهای محاسباتی و مهندسی برای دانشجویان در تمامی رشته های مهندسی و علوم پایه متلب می باشد، پروژه مارکت امادگی دارد تا انجام پروژه های متلب در تمامی رشته ها نظیر: انجام پروژه دانشجویی متلب برق، انجام پروژه متلب مکانیک، انجام برنامه نویسی با متلب، شبیه سازی با متلب، انجاک پروژه سیمولینک، شبیه سازی مقاله با متلب، و .در اسرع وقت و با کیفیت عالی تحویل دهد


انجام پروژه متلب برق


انجام پروژه متلب مکانیک
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276


انجام پروژه متلب کامپیوتر


انجام پروژه های متلب سایر رشته ها

    انجام پروژه در زمینه پردازش سیگنال های دیجیتال( Digital Signal Processing)
    انجام پروژه متلب پردازش تصویر (Image Processing)
    انجام پروژه منطق فازی با متلب Fuzzy Logic Toolbox
    انجام پروژه متلب مخابرات چند آنتتنه
    مخابرات سلولی
    انجام پروژه متلب
    انجام پروژه شبیه سازی
    انجام پروژه ADS

انجام پروژه فازی

    انجام پروژه شبکه عصبی
    انجام پروژه بینایی ماشین متلب
    برنامه نویسی با متلب
    تولباکس های مهندسی کنترل
    انجام پروژه HFSS
    انجام پروژه کوآرتوس
    شبکه های عصبی در MATLAB
     پروژه داده کاوی با متلب
    پروژه پردازش تصویر با متلب
    پروژه های هوش مصنوعی با متلب
    پروژه های الگوریتم ژنتیک با متلب

انجام پروژه های برنامه نویسی با متلب

    شبیه سازی مقاله های برق و الکترونیک با نرم افزار Matlab و Simulink
    شبیه سازی سیستم های الکتریکی در محیط GUI نرم افزار متلب (رابط گرافیکی Matlab)
    انجام پروژه در زمینه مبحث سیگنال ها و سیستم ها
    انجام پروژه منطق فازی با متلب (Fuzzy Logic)
    انجام پروژه پروتئوس
    انجام پروژه پردازش تصویر
    انجام پروژه الگوریتم ژنتیک
    انجام پروژه شناسایی الگو
    انجام پروژه هوش مصنوعی
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

انجام پروژه شبیه سازی با متلب

    انجام پروژه های الکترونیک
    انجام پروژه متلب سیمولینک
    شبیه سازی مقاله با متلب
    پردازش تصویر
    هوش مصنوعی
    پردازش سیگنال با متلب
    بهینه سازی با متلب
    انجام پروژه نانو با روش نان لوکال (None local)
    تحلیل خمش و کمانش و بدست آوردن نتایج عددی با متلب
    آنالیز و تحلیل تنش و کرنش با متلب
    حل معادله ODE با متلب
    حل معادله PDE به کمک متلب
    حل عددی معادله حاکم بر سیستم به کمک روش های عددی با متلب
    حل معادله با روش GDQ
    حل معادله با روش رانج کوتا (Runge – kutta)
    پروژه محاسبات عددی پیشرفته با متلب
    انجام پروژه مکانیک و حل معادله با روش فاینات

انجام پروژه متلب

از آنجاییکه این نرم افزار گستره وسیعی از پروژه ها را در بر می گیرد در نتیجه انجام پروژه متلب به صورت تخصصی، توسط تیمی با تجربه در پروژه متلب، اصلی ترین هدف نوین قلم می باشد.
پروژه های متداول در متلب
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

    الگوریتم های بهینه سازی
    سیمولینک
    شبکه عصبی
    هوش مصنوعی
    پردازش تصویر
    سیستم های فازی
    محاسبات عددی
    داده کاوی
    پردازش سیگنال
    سیستم های قدرت

با توجه به اینکه رشته های مختلف کاربرد های مخصوص به خود را از نرم افزار متلب دارند. نوین قلم با بهره مندی از متخصصان رشته های مختلف، اولویت را با انجام پروژه متلب  توسط دانش آموخته یا دانشجوی همان رشته قرار داده است. خواهشمند است در هنگام ثبت سفارش پروژه متلب علاوه بر ذکر رشته تحصیلی خود، پروژه کد نویسی متلب خود را به طور دقیق و شفاف بیان نمایید تا امکان ارئه خدمات با کیفیت بیش از پیش ممکن شود.

همچنین با توجه به گستردگی قابلیت ها و توانمندی های این نرم افزار و تعدد پروژه های مطرح شده در این زمینه از تمامی عزیرانی که توانایی انجام پروژه متلب را دارند خواهشمند است با ذکر دقیق توانمندی های خود از طریق بخش همکاری اقدام به تکمیل و ارسال فرم همکاری نمایند.
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

    تیم فنی ما پس از بررسی فرم های ارسال شده اقدامات لازم را جهت همکاری با افرادی که توانایی لازم و کافی در انجام پروژه کدنویسی متلب را دارند، انجام می دهد


انجام پروژه های برنامه نویسی

انجام انواع پروژه های پردازش تصویر و ویدیو با کتابخانه اوپن سورس opencv در محیط های ویژوال استودیو و QT

سفارش انجام پروژه پردازش تصویر با متلب

سفارش انجام پروژه پردازش تصویر با متلب

انجام پروژه های پردازش تصویر در متلب پروژه با قیمت مناسب انجام میشود.اکثرا مشاهده میشود دانشجویان درانجام پروژه پردازش تصویر خود دچار مشکل هستند و به دنبال یک جای مطمئن برای پروژه پردازش تصویر خود هستند.
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
کارشناسان گروه متلب پروژه  آمادگی دارند انجام پروژه های پردازش تصویر شما را در رشته و گرایش های مختلف و در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری روبه عهده گرفته و آن را با بهترین کیفیت ، مناسب ترین قیمت و در کوتاه ترین زمان تحویل نمایند.

اکثرا شاهد هستیم دانشجویان درانجام پروژه های پردازش تصویر با مشکل  مواجه هستند گروه متلب پروژه با ارائه مشاوره رایگان در انجام پروژه های پردازش تصویر با متلب همانند یک راهنما در انجام پروژه کنار شما خواهند بود

انجام پروژه های پردازش تصویر با متلب
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
 اکثر پروژه های پردازش تصویر با نرم افزار متلب انجام میشود و نرم افزارمتلب قوی ترین نرم افزار شبیه سازی و انجام پروژه های پردازش تصویر در رشته مهندسی کامپیوتر می باشد که با داشتن تولباکس قدرتمند پردازش تصویر کمک زیادی به دانشجویان میکند
انجام پروژه های دانشجویی پردازش تصویر

انجام کلیه سفارشات پروژه های پردازش تصویر با نرم افزار متلب

انجام کلیه سفارشات پروژه های پردازش تصویر با نرم افزار متلب

حل تمرینات پردازش تصویر با نرم افزار متلب

انجام پایان نامه های پردازش تصویر با نرم افزار متلب

ما با قاطعیت اعلام میکنیم کیفیت بالای انجام پروژه دانشجویی پردازش تصویر در هیچ سایت موسسه دیگری یافت نمیشود و این به دلیل بهره گیری از استاتید ممتاز ایران در زمینه پردازش تصویرمی باشد
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
امروز پردازش تصویر به یکی از پرطرفدارین شاخه های تحصیلی در رشته مهندسی کامپیوتر می باشد که کاربردهای فروانی در دنیای امروز و صنعت دارد از جمله

    تشخیص و شناسایی چهره
    تشخیص و شناسایی الگو کف دست، عنبیه، اثر انگشت.
    انواع سیستمهای شناسایی و خواندن پلاک خودرو به صورت کاملاً اتوماتیک
    تشخیص نوری نویسهها
    شناسایی و تشخیص دست خط
    تبدیل اسناد کاغذی به الکترونیکی
    سیستم های تشخیص و ردیابی حرکت
    سیستم های  تشخیص و خواندن انواع بارکد
    سیستم های نظارت بر روی نوار تولید، نوار نقاله و ربات ها
    مباحث مربوط به بازی ها و گرافیک کامپیوتری
    مباحث مرتبط با بینایی ماشین و دریافت، آنالیز و استخراج داده ها
    بهینه سازی تصاویر


انجام پروژه های برنامه نویسی

انجام پروژه پردازش تصویر
انجام پروژه پردازش تصویر با متلب

پردازش تصویر
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

پردازش تصویر به طور کلی عبارت است از انجام یک سری عملیات‌ها روی یک تصویر که می‌تواند هم بصورت عکس یا ویدئو باشد و گرفتن خروجی تصویری مطلوب. عملیات‌های مختلفی را می‌توان روی یک تصویر انجام داد که می‌تواند شامل بهبود تصاویر (Image enhancement)، جداکردن یک تکه از تصویر یا همان (Image segmentation) , اندازه‌گیری الگو، تصویرسازی (visualization)، بازسازی و افزایش کیفیت تصاویر (Image sharpening and restoration) و شناسائی تصاویر (image recognition)  باشد.
پردازش تصویر در متلب

جعبه ابزار پردازش تصویر متلب یه مجموعه ابزار جامع و فراگیر مبتنی بر الگوریتم‌های استاندارد برای شما فراهم می‌آورد. شما می‌توانید به آسانی تحلیل، پردازش و توسعه الگوریتم‌های مورد نظر خود را در متلب انجام دهید. به کمک تولباکس پردازش تصویر متلب می‌توانید جداسازی تصاویر،  بهبود تصاویر، کاهش نویز، تبدیلات هندسی و پردازش تصاویر سه بعدی را نیز انجام دهید.

تولباکس پردازش تصاویر متلب به شما کمک می کند تا بسیاری از فرایندهای پردازش تصویر را بصورت اتوماتیک به انجام برسانید. توابع تصاویرسازی و ابزارهای آن به شما امکان کاوش تصاویرها و حجم‌های سه‌بعدی و ویدئوها را می‌دهد. می‌توانید کنتراست را تنظیم کنید، هیستوگرام بسازید و نواحی مورد نظر  را دستکاری کنید.
انجام پروژه پردازش تصویر در متلب

بسیاری از دانشجویان و محققان ده دلیل عدم آشنایی و تجربه کار با متلب به خصوص جعبه ابزار پردازش تصاویر در انجام پروژه های دانشجویی پردازش تصویر خود نیاز به کمک و مشاوره دارند. پروژه مارکت با بهره‌گیری از متخصصان و محققان برتر در زمینه پردازش تصویر با متلب و پایتون آمادگی کمک به شما عزیزان را در رشته های برق کامپیوتر و . دارد. .به همین منظور شما می توانید پس از ثبت سفارش پروژه پردازش تصویر خود با کارشناسان پروژه مارکت در ارتباط باشید و پس از بررسی مستندات مربوط به پروژه خود شامل مقالات و نوآوری های تعریف شده از کمک و راهنمایی‌های کارشناسان ما در جهت پیشبرد پروژه استفاده نمایید.کادر پروژه مارکت با بررسی مقاله بیس و همچنین نوآوری های مد نظر شما اقدام به انجام پروژه پردازش تصویر شما شما در کوتاهترین زمان و با بالاترین کیفیت ممکن می نماید. 

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

انجام پروژه پردازش تصویر مهندسی کامپیوتر

انجام پروژه هوش مصنوعی
انجام پروژه های پردازش تصویر برق
انجام پروژه پردازش تصویر مهندسی پزشکی
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

    انجام پروژه تشخیص چهره
    لبه یابی تصویر با استفاده از بهینه سازها
    پنهان سازی متن در تصویر
    پنهان سازی تصویر در تصویر
    تشخیص فاصله
    تشخیص پلاک خودرو
    خوشه بندی تصویر با استفاده از بهینه سازها
    شناسایی علف های هرز
    ردیابی اشیا
    تشخیص سرقت از فروشگاه در ویدیو
    شناسایی رفتار مشکوک در ویدیو
    شناسایی میوه های رسیده از نارس
    تشخیص خواب آلودگی راننده
    تشخیص علایم راهنمایی و رانندگی
    پردازش تصاویر پزشکی
    پردازش داده های رادار
    تشخیص بافت و نوع
    ردیابی تصویری شی متحرک
    تشخیص اسکناس
    کنترل وسایل با استفاده از علامت دست
    کنترل تصویری تردد
    تشخیص نوع و محل سرطان مغز ، سینه ، کبد و. در تصاویر CT و MRI
    تصاویر سه بعدی
    شناسایی دانه و سلول های معیوب
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

    شناسایی اثر انگشت
    شناسایی حرکت های مشکوک
    تشخیص حروف الفبا
    تشخیص متن
    تشخیص اثر انگشت
    تشخیص صحت امضا
    حذف تصاویر مبتذل از ویدیو
    جداسازی اشیا از پس زمینه
    کنترل تصویری خط بسته بندی کارخانه
    شناسایی افراد با استفاده از مردمک چشم
    حفاظت تصویری و صوتی اماکن
    تشخیص و طبقه بندی سرطان از روی تصاویر سی تی اسکن
    داده کاوی
    یادگیری عمیق Deep Learning
    شبیه سازی
    الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه ها
    الگوریتم بهینه سازی pso
    الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب
    الگوریتم بهینه سازی خفاش
    بازشناسی الگو
    الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور مصنوعی
    الگوریتم بهینه سازی گرگ ها
    الگوریتم بهینه سازی زنبورها
    الگوریتم بهینه سازی باکتری ها

    الگوریتم بهینه سازی تفاضل تکاملی
    الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب
    الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی
    الگوریتم بهینه سازی نهنگ
    الگوریتم بهینه سازی ژنتیک
    الگوریتم مورچگان
    شبیه سازی تبرید
    الگوریتم رقابت استعماری
    الگوریتم خوشه بندی هوشمند
    انتخاب ویژگی
    بهینه سازی برمبنای جغرافیای زیستی
    بهینه سازی چند هدفه
    خوشه بندی فازی
    منطق فازی
    الگوریتم فرا ابتکاری
    خوشه بندی
    دسته بندی
    clustering
    classification
    feature extraction
    طبقه بندی داده ها با svm som .
    deep learning
    پردازش موازی
    نویز زدایی از تصویر
    مه زدایی از تصویر


انجام پروژه های برنامه نویسی

انجام پروژه دانشجویی بدون واسط تا نصف قیمت دیگر وبسایتها - خرید پروژه آماده - انجام پروپوزال
پردازش تصویر
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
سفارش پروژه پردازش تصویر خود را ثبت کنید و در همان رو
پردازش تصویر با متلب

 
کلمات کلیدی: انجام پروژه پردازش تصویر با متلب، پروژه پردازش تصویر، پردازش تصویر


انجام پروژه های برنامه نویسی

انجام پروژه های متلب (Matlab) و سیمولینک در زمینه مهندسی برق قدرت، الکترونیک، کنترل و الکترونیک صنعتی در سراسر ایران (به صورت آنلاین و کاملا غیر حضوری)

 • انجام پروژه های متلب در زمینه پردازش تصویر
 • انجام پروژه شبکه های عصبی با متلب
 • انجام پروژه در زمینه پردازش سیگنال های دیجیتال
 • انجام پروژه منطق فازی با متلب

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

 • انجام پروژه در زمینه مبحث سیگنال ها و سیستم ها
 • شبیه سازی سیستم های الکتریکی در محیط GUI نرم افزار متلب
 • شبیه سازی مقاله های برق و الکترونیک با نرم افزار متلب
 • .
 • azsoftir.com
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoftir.com
  09367292276az
  softir@gmail.com
  azsoftir.com
  09367292276

انجام پروژه های برنامه نویسی

آموزش لب ویو labview
انجام پروژه های پردازش تصویر و کنترلی توسط لب ویو labview
آموزش پردازش تصویر و پروژه های پردازش تصویر : جستجو و تعقیب اجسام -اندازه گیری دقیق کمیتها با دوربین–کنترل دستگاههای تولید و بررسی کیفیت محصول-تشخیص رنگ و تشخیص حروف و اعداد تایپ شده روی اجسام از طریق دوربین(OCR) و.
طراحی پروژه های اتوماسیون صنعتی و کنترل خط تولید کارخانه ها

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

**با حذف واسطه ها ، مستقیم با دکتر رنجبر در ارتباط باشید**

**انجام حرفه ای پروژ های پردازش تصویر و یادگیری عمیق برای کسر از خدمت سربازی**

تشخیص ی از روی فیلم
شناسایی حرکات مشکوک در ویدیو
تشخیص حروف الفبا
تشخیص متن
تشخیص چهره
کنترل تصویری تردد
تشخیص پلاک خودرو
شناسایی علف های هرز
شناسایی میوه های رسیده از نارس
تشخیص خواب آلودگی راننده
کنترل تصویری خط بسته بندی کارخانه
پردازش تصاویر ماهواره ای
نویز زدایی از تصویر
مه زدایی از تصویر
شناسایی اثر انگشت

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

تشخیص افراد از روی عنبیه

شناسایی حرکت های مشکوک
حذف تصاویر مبتذل از ویدیو
پنهان سازی متن در تصویر
پنهان سازی تصویر در تصویر
جداسازی اشیا از پس زمینه
خوشه بندی تصویر با الگوریتم های بهینه سازی
لبه یابی تصویر با الگوریتم های بهینه سازی
تشخیص فاصله
تشخیص علایم راهنمایی و رانندگی
پردازش تصاویر پزشکی
پردازش داده های رادار
پردازش موازی
شناسایی سلول و دانه های معیوب
تصاویر سه بعدی
تشخیص بافت و نوع
ردیابی تصویری شی متحرک
کنترل وسایل با استفاده از علامت دست
شناسایی افراد با استفاده از مردمک چشم
حفاظت تصویری و صوتی اماکن .
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276


**آموزش ریاضیات و آمار در پردازش تصویر و هوش مصنوعی**** آموزش از طریق اسکایپ به دانشجویان و علاقه مندان خارج از کشور و استان های دور از تهران**

داده کاوی
شبیه سازی
الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب
الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور مصنوعی
الگوریتم بهینه سازی زنبورها
الگوریتم بهینه سازی نهنگ
الگوریتم بهینه سازی گرگ ها
الگوریتم بهینه سازی تفاضل تکاملی
الگوریتم بهینه سازی خفاش
الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب
الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی
الگوریتم بهینه سازی ژنتیک
الگوریتم بهینه سازی مورچگان
الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری
الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه ها
بازشناسی الگو

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

یادگیری عمیق

الگوریتم خوشه بندی هوشمند
انتخاب ویژگی
بهینه سازی برمبنای جغرافیای زیستی
بهینه سازی چند هدفه
خوشه بندی فازی
منطق فازی
الگوریتم فرا ابتکاری
خوشه بندی
دسته بندی
شبکه عصبی
یادگیری عمیق
شبکه عصبی پیچشی
clustering
deep learning
classification
feature extraction
طبقه بندی داده ها با svm som .
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

**آموزش و پیاده سازی مقالات پردازش تصویر و بینایی ماشین**azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

***مشاوره و اجرا پروپوزال و پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا***
** آموزش از طریق اسکایپ به دانشجویان و علاقه مندان خارج از کشور و استان های دور از تهران**
**انجام پروژ های پردازش تصویر برای کسر از خدمت سربازی**


انجام پروژه های برنامه نویسی

آموزش پردازش تصویر با متلب

*** مشاوره برای انجام پروژه های متلب ***
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

ثبت نام در کلیه کلاسها و کارگاههای آموزشگاه از 20 تا 29 هر ماه با %14 تخفیف همراه است.


کارگاه آموزشی پردازش تصویر با متلب

* * * در طول جلسه ، تمامی افراد بطور عملی برنامه‌نویسی و تمرین خواهند نمود. * * *

نجام پروژه های >
Matlab
Opencv
در زمینه های پردازش تصویر/پردازش ویدیو/الکترونیک و رباتیک

پیاده سازی مقالات
تمرینات
پروژه ها
و پایان نامه

هدف :
تمرکز آموزش MATLAB با حداقل هزینه در کمترین زمان و بیشترین بازدهی

با فراگیری تخصصی نرم افزار متلب ، پروژه های درسی را شخصا انجام دهید.

09367292276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
09367292276
صادقی

انجام پروژه های پردازش تصویر، الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی و سیمولینک و
SIMULINK و IMAGE PROCESSING و GENETIC ALGORITHM و NEURAL NETWORK و FUZZY LOGIC
حل انواع معادلات و محاسبات عددی
Document کامل به صورت تایپ شده
وazsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

با متلب و مطلب و MATLAB و matlab و C++ و C و C sharp و C# و vitual basic و .NET

تدریس matlab، تدریس متلب، تدریس مطلب

نجام پروژه های پردازش تصویر ، انجام پروژه پردازش تصویر با متلب توسط اساتید متلب پروژه با قیمت مناسب انجام میشود.کارشناسان متلب پروژه آمادگی دارند انجام پروژه های پردازش تصویر شما را در تمامی رشته ها و در تمامی مقاطع برعهده گرفته و با کیفیت بالا تحویل شما بدهند
اگر سفارش پروژه پردازش تصویر دارید همین الان با گروه متلب پروژخه تماس بگیرید
پروژه های پردازش تصویر خود را به متلب پروژه بسپارید و با بهترین کیفیت پروژه خود را دریافت کنید

دریس خصوصی پردازش تصویر با matlab توسط دانشجوی دکتری هوش مصنوعی دانشگاه تهران
تدریس خصوصی درس پردازش تصویر با matlab تدریس توسط دانشجوی دکتری هوش مصنوعی دانشگاه تهران تدریس طبق کتاب مرجع گونزا فیلد کاری: پردازش تصویر
پیاده و شبیه سازی انواع مقالات در زمینه پردازش تصویر
انجام تحقیقات درسی رشته های برق٬ الکترونیک٬ کامپیوتر٬ مخابرات٬ مهندسی پزشکی و. در زمینه پردازش تصویر
آموزش حرفه ای پردازش تصویر با متلب matlab
انجام کلیه پروژه های پردازش تصویر و بینایی ماشین
مشاوره و اجرا پروپوزال و پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا
آموزش از طریق اسکایپ به دانشجویان خارج از کشور و دور از تهران
آموزش ریاضیات و آمار در پردازش تصویر و هوش مصنوعی
آموزش و انجام پروژه های پردازش تصویر و بینایی ماشین با متلب matlab در کوتاهترین زمان با کمترین هزینه
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

مشاوره و اجرا پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا


*****ارتباط در تلگرام با @amini_110****

پیاده سازی انواع پروژه های پردازش تصویر نظیر تشخیص پلاک خودرو٬ ردیابی اجسام درحال حرکت در ویدیو، تشخیص اثر انگشت٬ تشخیص چهره٬ خواندن بارکد٬ تشخیص حرکت دست٬ تشخیص اسکناس٬ تشخیص دست خط٬ رمزنگاری(استگانوگرافی)٬ تشخیص بافت های سرطانی٬ تشخیص مسیر روبات٬ پانوراما، تشخیص علائم راهنمایی و رانندگی، مه زدایی تصاویر و.

تدریس حرفه ای پردازش تصویر و بینایی ماشین
استفاده از ابزارها و تکنیک های شبکه عصبی ، منطق فازی ، داده کاوی در پردازش تصویر
الگوریتم های بهینه سازی ( فراابتکاری ، تکاملی)
مشاوره انجام کلیه پروژه ها در زمینه پردازش تصویر
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

پیاده سازی انواع پروژه های پردازش تصویر نظیر:
تشخیص چهره
پانوراما
پنهان سازی متن در تصویر
پنهان سازی تصویر در تصویر
تشخیص فاصله
تشخیص پلاک خودرو
شناسایی علف های هرز
شناسایی میوه های رسیده از نارس
تشخیص خواب آلودگی راننده
تشخیص علایم راهنمایی و رانندگی
پردازش تصاویر پزشکی
پردازش داده های رادار
تشخیص بافت و نوع
ردیابی تصویری شی متحرک
کنترل وسایل با استفاده از علامت دست
کنترل تصویری تردد
تصاویر سه بعدی
شناسایی دانه و سلول های معیوب
پردازش موازی
نویز زدایی از تصویر
مه زدایی از تصویر
شناسایی اثر انگشت
شناسایی حرکت های مشکوک
تشخیص حروف الفبا
تشخیص متن
تشخیص اثر انگشت
تشخیص صحت امضا
حذف تصاویر مبتذل از ویدیو
کنترل تصویری خط بسته بندی کارخانه
شناسایی افراد با استفاده از مردمک چشم
حفاظت تصویری و صوتی اماکن
تشخیص و طبقه بندی سرطان از روی تصاویر سی تا اسکن
تشخیص صوت
تخمین سن با استفاده از پردازش صدا
تشخیص پلاک خودرو
ردیابی اجسام درحال حرکت در ویدیو
تشخیص اثر انگشت
تشخیص چهره
خواندن بارکد
تشخیص حرکت دست
تشخیص اسکناس
تشخیص دست خط
رمزنگاری(استگانوگرافی)
تشخیص بافت های سرطانی
تشخیص مسیر روبات
پانوراما
تشخیص علائم راهنمایی و رانندگی
مه زدایی تصاویر
بازشناسی و آشکارسازی اشیا و مشتقات آن مانند تشخیص چهره ، حرکات دست ، علائم و حالات چهره
تصاویر پزشکی مانند تشخیص بیماریها در شبکیه چشم ، MRI و CTSCAN و ….
کشاورزی مثلا تعیین درجه ممتازی پسته یا خرما از تصاویر دیجیتال.
در صنعت برای تشخیص کالاهای معیوب مانند شیشه خش دار و یا موارد دیگه
تعیین حرکت یا motion و ردیابی اشیاء ، دست و چشم
تعیین نوع حرکات دست و پا
آنالیز بازیها حتی بازی فوتبال و …
بیومتریک:شناسایی چهره ، شناسایی عنبیه ، شناسایی اثر انگشت ، شناسایی اثر کف دست و…
تشخیص چهرهFace Recognition and Detection
تشخیص جنسیت از روی چهره
تشخیص چهره به روش PCA با استفاده از دیتابیس
تشخیص چهره با استفاده از هیستوگرام تصاویر
تشخیص چهره انسان با استفاده طبقه بندی کننده چندخطی

 

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

تشخیص چهره انسان به روش تحلیل تفکیکی خطی دو بعدی ۲D-LDA

تشخیص چهره از روی چشم به روش شبکه عصبی
تشخیص چهره با استفاده از روش ویولا جونز(viola and jonz )
تشخیص جنسیت از روی چهره افراد
تشخیص جنسیت از روی صدای افراد
تشخیص پوست افراد مشخص کردن آن در تصویر
تشخیص اثر انگشت به روش دیتابیس (به همراه مقاله)
تشخیص حرکت از طریق ورودی دوربین یا وبکم
تشخیص کارکتر و عدد در تصویر OCR
تشخیص و شمارش یک حرف خاص در تصویر
تشخیص عدد فارسی در تصویر (به همراه آموزش فارسی)
تشخیص حروف فارسی در تصویر به روش تطبیق الگو
تشخیص حروف فارسی در تصویر به روش شبکه عصبی
تشخیص سایه و متمایز ساختن آن در تصویر
برنامه تشخیص اثر انگشت با استفاده از دیتابیس
برنامه تشخیص بارکد barcode
برنامه تشخیص بارکد شامل تشخیص محل بارکد از روی تصویر محصول ، استخراج عدد و تشخیص کشور سازنده
ترمیم تصویر

 

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

Image inpainting

ترمیم ویدئو Video inpainting
کاهش نویز در تصویرNoise Canceling
تشخیص لبه تصویر توسط الگوریتم کلونی مورچه ها ACO (به همراه مقاله)
تشخیص دایره در تصویر
پنهان‌نگاری تصاویر یا Steganography با متلب
پنهان نگاری تصویر به روش DCT و LSB
پنهان نگاری تصویر در فایل صوتی
تشخیص سرعت خودرو به کمک پردازش تصویر
تشخیص تعداد خودرو به کمک پردازش تصویر
پردازش تصاویر پزشکی
پنهان سازی متن در تصویر
پنهان سازی تصویر در تصویر
پردازش داده های رادار
تخمین سن با استفاده از پردازش صدا
نویز زدایی از تصویر

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

 

مه زدایی از تصویر
نحوه تدریس با توجه به خواست و نیاز دانشجویان محترم خواهد بود. بدین معنی که در صورت نیاز به تدریس مبحث یا مباحث خاصی ، تنها همان مبحث یا مباحث با توجه خواسته دانشجویان ارائه می گردد؛ و یا تدریس صرفا از روی جزوه دانشگاه دانشجویان انجام می‌پذیرد. همچنین اگر در مورد مباحث مطرح شده در هر جلسه سوال یا اشکالی وجود داشته باشد، دانشجویان می‌توانند سوالات خود را به صورت تلفنی با اینجانب مطرح کنند.

 

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276


انجام پروژه های برنامه نویسی

پردازش تصویر یکی از جدیدترین فناوری های دنیا در علم نرم افزارهای مهندسی است. این علم به سرعت به یکی از پرکاربردترین علوم در تمامی زمینه ها تبدیل شده است. کاربردهایی که پردازش تصویر دارد گسترده است؛ یکی از آنها استفاده در سامانه های کنترلی است. به این سامانه ها ماشین های بینایی گفته می شود. در حوزه صنعت به منظور بازرسی و کنترل کیفیت و اندازه گیری، هدایت روبات ها، کنترل فرآیند، بازشناسی حروف و علامت ها از پردازش تصویر استفاده می شود. پردازش تصویر در علم پزشکی در آشکار سازی و تشخیص خودکار تومورها، جمع آوری اطلاعات کارکردی اندام ها، آنالیز تصاویر متحرک پزشکی و بازسازی سه بعدی اندام کاربرد دارد. از این نرم افزار مهندسی در سیستم های امنیتی به منظور شناسایی و ردیابی هدف، هدایت و کنترل هوشمند استفاده می شود. علم هوا و فضا نیز یکی دیگر از علومی است که به این نرم افزار نیاز دارد تا پردازش تصویرهای ماهواره ای و تصویربرداری چند طیفی را نیز به صورت حرفه ای انجام دهد.

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

هدف از پردازش تصویر این است که تصویر را تشدید، بازیابی و اندازه گیری کرده تا از آن برای کاربر مورد نظر استفاده کرد. آنالیز تصویر نیز معمولا از روش های هوش مصنوعی استفاده می کند.

بینایی ماشینی یا رایانه ای شامل روش هایی می شود که امکان دستیابی به تصاویر و پردازش و آنالیز محتوای آنها را فراهم می سازد. از مزایای پردازش تصویر و تکنیک های آن می توان به کاهش ضایعات، افزایش سرعت و کیفیت تولید، اصلاح فرآیند تولید و توسعه کنترل کیفیت اشاره کرد.
به طور کلی هر نوع پردازش تصویری سیگنالی دارد که ورودی یک تصویر است مانند عکس یا صحنه ای از فیلم که خروجی پردازشگر می تواند یک تصویر یا مجموعه ای از متغیرهای مربوط به تصویر را نشان دهد. در سال های اخیر استفاده از این تکنولوژی رشد چشمگیری داشته و در انجام پروژه هایی که در زمینه پردازش تصاویر پیاده سازی شده اند، تاثیر بسیار زیادی شاهد بوده ایم.

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276


انجام پروژه های برنامه نویسی

ردازش تصویر
پردازش تصویر
پردازش تصویر یکی از شاخه های انجام پروژه هوش مصنوعی است که غالبا به شبیه سازی و تحلیل و پردازش تصاویر دیجیتال می پردازد
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
پردازش تصویر دربرگیرنده  دو زیرشاخه اصلی بهبود تصاویر و بینایی ماشین می باشد . بینایی ماشین روش های شناسایی و پردازش معنی و محتوای تصاویر است و بهبود تصاویر به تقویت و افزایش خوانایی و کیفیت دیداری تصاویر کمک می نماید.


جهت مشاوره و ثبت درخواست مشاوره با ما تماس بگیرید

44972580
44972298

در واقع  پردازش تصویر ،نوعی پردازش سیگنال است که یک تصویر یا عکس را به عنوان ورودی ،دریافت کرده و تجزیه و تحلیل می نماید.حال آنکه خروجی این فرآیند می تواند یک عکس یا تصویر یا مجموعه ای از علایم و نماد ها باشد

در سالیان اخیر پردازش تصویر کمک فراوانی به صنایع و فرایندهای صنعتی کرده است.کنترل کیفیت محصولات،تشخیص قطعات تولیدی معیوب،تشخیص بیماری ها از روی تصاویر پزشکی،حمل و نقل،شناسایی پلاک خودروها،تشخیص چهره و سیستم های احراز هویت و. همگی از مزایای پیشرفت دانش در پردازش تصویر هستند
پیاده سازی و کدنویسی پردازش تصویر
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
بینایی ماشین، دانش بهره گیری از حس گرها به منظوردریافت سیگنال‌های تشکیل دهنده تصاویر اشیاء است  که توسط رایانه و یا سایر وسایل پردازش سیگنال برای تفسیر و تحلیل سیگنال‌های دریافت شده از قطعه مورد استفاده قرار می‌گیرد

بینایی ماشین در صنعت کاربرد های فراوانی دارد.یکی از مهمترین کاربردها،کنترل کاشین آلات و تجهیزات صنعتی می باشد.

ارائه خدمات پردازش تصویر

 بازرسی محصول،درجه بندی و دسته بندی محصول بر اساس پردازش تصاویر

اندازه گیری و کالیبراسیون

افزایش سرعت و کیفیت تولید

احراز هویت مانند تشخیص و پردازش اثر انگشت

شناسایی و تشخیص دست خط

تشخیص و لبه یابی تصاویر
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
تشخیص و تعیین سرعت خودرو از روی تصاویر

انجام پروژه در زمینه فشرده سازی تصویر

بازیابی تصویر
پروژه پردازش تصویر

تبدیل اسناد کاغذی به الکترونیکی

سیستم های تشخیص و ردیابی حرکت

سیستم های  تشخیص و خواندن انواع بارکد

سیستم های نظارت بر روی نوار تولید، نوار نقاله و ربات ها

مباحث مربوط به بازی ها و گرافیک کامپیوتری

مباحث مرتبط با بینایی ماشین و دریافت، آنالیز و استخراج داده ها
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
بهینه سازی تصاویر
انجام پروژه پردازش تصویر پزشکی

تشخیص تومور از تصاویر پزشکی

تشخیص پلاک خودرو در شرایط مختلف
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
پردازش تصویر در زمینه تشخیص چهره با حالت های مختلف صورت و از جهات مختلف

پردازش تصویر در زمینه شناسایی راه ها،عوارض و پدیده های طبیعی از تصاویر ماهواره ای

 پروژه پردازش تصویر


انجام پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه پردازش تصویر یکی از زیر شاخه های هوش مصنوعی است که در آن به انجام پایان نامه های مرتبط با پردازش تصویر میپردازند.  دانشجویی که قصد مشاوره پایان نامه پردازش تصویر را دارد بادی علاوه بر مبانی آن از بحث هایی همچون پردازش تصویر، پردازش الگو، طبقه بندها، استخراج ویژگی و. مسلط باشد. اساتید ما در رویال پروژه به شما این اطمینان را میدهند که نگارش پروپوزال، مشاوره و انجام پایان نامه و چاپ و پذیرش مقالات پردازش تصویر با بالاترین کیفیت را  داشته باشید. در این حیطه برخی از زمینه هایی که میتواند مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

 

پایان نامه بازیابی تصویر، استخراج متن از تصویر،OCR،  شناسایی دست خط، شناسایی ارقام دست نویس و چاپی، شناسایی کاراکترها یا حروف دست نویس و چاپی، شناسایی کلمات دست نویس و چاپی
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
انجام پایان نامه پردازش تصویر ردیابی اشیا با استفاده از الگوریتم های مختلفی همچون فیلتر ذرات، مین شیفت mean shift،  ردیابی اهداف متحرک، ریابی چندگانه اهداف، دنبال کردن اشیا در تصاویر با  پس زمینه متحرک

تشخیص هویت های بیومتریک همانند پایان نامه تشخیص چهره، تشخیص اثر انگشت، تشخیص عنبیه چشم،  تشخیص هویت از طریق راه رفتن، تشخیص هویت از طریق کف دست

پایان نامه پردازش تصویر  تشخیص سرطان سینه، تشخیص سرطان معده، تشخیص و بازبینی انواع بیمارهای از پردازش تصویر، تشخیص اعمال انسان در تصاویر ویدئوی، شناسایی اشیا با استاده از انسامبل کلاسیفایرها،  انجام پایان نامه ارائه روشی جدید و مقاوم در برابر نویز با استفاده از روش ویولت در پنهان نگاری داده در تصاویر، ارائه روشی نوین تشخیص سرطان سینه با استفاده از ترکیب کاهش ابعاد و ویژگی های بافتی، مجمع فازی کلاسیفایرها برای سامانه خودکار شناسایی ارقام فارسی، ارائه مدلی جدید در انجام پایان نامه پردازش تصویر بر اساس افکنش غیر وفق پذیر در ردیابی اشیا، ردیابی شی با استفاده از هیستوگرام رنگ و بافت، ارائه مدلی جدید بر اساس فاصله فرکانس باند باریک در روش های مجموعه سطح برای پایان نامه قطعه بندی تصاویر پزشکی، ارائه سیستم رفع نویز تصاویر پزشکی بر اساس خوشه بندی مبتنی بر پراکندگی، طراحی سیستم کاهش نویز تصاویر پزشکی با استقاده از آستانه یابی چند مقیاسه وقف پذیر، قطعه بندی تصاویر پزشکی با استفاده از توابع فاصه محور مجموعه سطح، پایان نامه پردازش تصویر در ردیابی مین شیفت قوی (Robust Mean Shift) با استفاده از هیستوگرام وزن دهی شده پس زمینه اصلاح شده، حذفف نویز تصاویر پزشکی با استفاده از حداقل سازی تخمین مربع خطای در دامنه بهینه شده موجک، قطعه بندی تصاویر MRI با استفاده از روش های مجموعه سطح(Level Set) با وجودد ناهمواری های زیاد در تصویر
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
پایان نامه تشخیص بیماری با استفاده از پردازش تصویر، تشخیص تومور مغزی، شناسایی غدد مغزی، تشخیص تومور، غدد سرطانی، تشخیص سرطان با استفاده از متد های پردازش تصویر، شناسایی و پیش بینی بیماری های مغزی

 
موضوع پایان نامه پردازش تصویر

 

انجام پایان نامه ردیابی اشیا به کمک پردازش تصویر / ردیابی شی قوی (online multiple instance learning) برا اساس سادگیری برخط (online) / ردیابی برخط (online) شی و چهره / ردیابی اتومبیل و خودرو بر اساس مدل در  جاده ها پر ترافیک / ردیابی خودرو بر اساس فیلترکالمن / ردگیری اشیای متحرک چندگانه / ردیابی اشیا بر اساس فیلتر ذره ای و دوربین متحرک / ردیابی اشیای چندگانه

انجام پایان نامه تشخیص چهره با پردازش تصویر / بازیابی چهره با استفاده از انزمبل کلاسیفایر/ شناسایی صورت بر مبنای درخت های تصمیم /  تشخیص هویت با استفاده از چهره با روش های یادگیری عمیق / بازشناسی چهره با استفاده از شبکه عصبی عمیق (deep neural networks) / استفاده از تشخیص چهره در شناسایی چهره ها جعلی با استفاده از ویژگی های پراکنده / شناسایی چهره با استفاده از یک تصویر به ازای هر فرد / بازشناسی چهره بعد از عمل جراحی پلاستیک با استفاده از موچک و گشتاور زرنیکی / تشخیص چهره با استفاده از فیلترهای گابور و پردازش تصویر
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
انجام پایان نامه تشخیص هویت بر اساس ویژگی های بیومتریکی فرد و پردازش تصویر/

انجام پایان نامه تشخیص اعمال انسان در تصاویر متولی ویدئویی، تشخیص اعمال با استفاده از ویژگی های بصری استخراجی از تصویر، بازیابی اعمال فرد با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن، تحلیل رفتار انسان بر مبنای  ویژگی های مستقل از دید و هستوگرام سه بعدی/ تحیلی تک بعدی اعمال انسان با استفاده از کلید های موقعیتی تصاویر / استفاده از ویژگی های زمان-فضایی سلسله مراتبی در پردازش تصاویر ویدئویی برای شناسایی اعمال انسان

 

انجام پایان نامه بازیابی تصویر بازیابی تصاویر بر اساس محتوای تصویر، بازیابی تصویر با استفاده از رنگ و شکل شی، بازیابی تصاویر پزشکی بر اساس رنگ و بافت، بازیابی و پردازشت تصاویر پزشکی با استفاده از یادگیری عمیق و شبکه های کانولوشنی، پایان نامه پردازش تصویر و بازیابی تصویر با استفاده از شبکه های عصبی، ماسین بردار پشتیبان، درخت های تصمیم و .

جهت سفارش پایان نامه پردازش تصویر و یا مشاوره در انتخاب موضوع، نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه پردازش تصویر با ما تماس بگیرید

سفارش <b>پایان نامه</b> و پروژه داانشجویی

 azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
انجام پایان نامه ردیابی با استفاده از مدل مخفی مارکوف


    دسته: انجام پایان نامه پردازش تصویر   توانایی مغز انسانها در طول زمان افزایش می یابد و رشته های عصبی برای پاسخگویی مناسب به محرک ها تقویت می شوند. انسان ها دارای شبکه ی عصبی با ساختار تطبیق پذیر] 5[ دارند، به همین دلیل به راحتی می توانند حرکات و رفتار انسان های دیگر را درک کنند.یکی از پایان نامه های تحقیقاتی مهم در بینایی ماشین، ردیابی و تشخیص رفتار انسان ها با استفاده از فیلم یا دنباله ای از تصاویر متوالی است، به طوری که در سال های اخیر پایان نامه بسیاری توسط محققین در این زمینه انجام شده است .


انجام پایان نامه کشف تقلب در تصاویر

 
    دسته: انجام پایان نامه پردازش تصویر   

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
در روش پیشنهادی پایان نامه از فیلتر میانه برای بهبود تصاویر و کاهش نویز آنها استفاده خواهد شد. این  پایان نامهیک روش دیجیتال یا خطی برای فیلتر کردن تصویر است که هر پیکسل را در نظر گرفته و نزدیکترین همسایه­ هایش را برای تعیین یک مقدار میانه بررسی می­کند. در ادامه در روش پیشنهادی پایان نامه از فیلتر میانه برای بهبود تصاویر و کاهش نویز آنها استفاده خواهد شد مقدار پیکسل ها با مقدار میانه تعیین شده، جایگزین می شود. این پایان نامه برای تمامی پیکسل­های موجود در تصویر تکرار می­شود.


انجام پایان نامه فشرده سازی تصاویر پزشکی

 
    دسته: انجام پایان نامه پردازش تصویر   فشرده سازی تصاویر پزشکی با استفاده از فیلتر زیر گذر و تبدیلات  گسسته موجک

پایان نامه تصاویر پزشکی اغلب دارای کیفیت و حجم بالایی می باشد که در بسیاری از کارها این مقدار حجم اطلاعات لازم نمیباشد، بخصوص در زمانی که قصد انتقال آن را دارریم، حجم زیاد داده ها باعص اتلاف انرژی و وقت می شود.

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
مروری بر حذف تویز تصویر

    نوشته شده توسط میرزایی   
    دسته: انجام پایان نامه پردازش تصویر   


1-1- روشهایحذفنویزتصویر

یکمشکلمهمدرتصاویرخروجیدوربینهانویزاستکهحاصلازاثریکسیگنالتصادفیبررویسیگنالیاتصویراصلیمیباشد. اینسیگنالتصادفیبهدوصورتجمعشوندهویاپیچشیمیتواندبرسیگنالاصلیاثربگذارد.دراینجافقطبهنویزجمعشوندهوروشهایحذفآنپرداختهخواهدشد. درروشهایحذفنویزتاحدممکناثراینسیگنالتصادفیجمعشوندهکهچشمبینندهراآزارمیدهد،ازکیفیتتصویرمی کاهدوپیچیدگیمحاسباتیپردازشهاراافزایشمیدهد،ازبینمیرود.


حذف نویز تصویر بر اساس تبدیل ویولت (موجک) و فیلتر سرعت هذلولی


    دسته: انجام پایان نامه پردازش تصویر   

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

ترجمه ی مقاله ی Noise attenuation with Wavelet Transform

تضعیف نویز با استفاده از WT و فیلتر سرعت هذلولی

رل زمین غالبا مرتبط، سازماندهی شده و همچنین محدود به فرکانس های پایین نمیبشد. رد معمولی سطوح WT، با استفاده از WT بعدی یا تجزیه ی موجک  که میتواند کندی ها و فرکانس های مختلف را تمایز دهد، معمولا عملی نیست. هنوز سیگنال و نویز در زیرباند ها دچار اوورلپ میشوند. بنابراین روشی که تبدیل موجک را با یک فیلتر مکانی مثل استک پرتوی محلی در طول منحنی های سرعت هذلولی ترکیب نماید، برای تضعیف نویز پیشنهاد شده است.


چالش های موجود در تشخیص شیوه راه رفتن


    دسته: انجام پایان نامه پردازش تصویر   
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276


تشخیص شیوه راه رفتن با وجود تعداد زیادی از سیستم های تصاویر مجازی در کامپیوتر، از مشکلاتی که بر اثر اختلال تصاویر و تغییرات شرایط نوری محیط به وجود می آیند رنج می برند. به خصوص، استخراج ویژگی ها از یک سکانس ویدئویی راه رفتن که شامل بخش بندی هایی از شخص در حال حرکت نسبت به پس زمینه آن می باشد.


انجام پایان نامه شناسایی افراد با استفاده از شیوه راه رفتن (gait)


    دسته: انجام پایان نامه پردازش تصویر   


azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
شناسایی افراد با استفاده از شیوه راه رفتن (gait)

 جین و همکاران مشاهده کردند که: شیوه راه رفتن در واقع نوعی راه رفتن به روشی منحصر به فرد است و در واقع یک بیومتریک (خصوصیات طبیعی در ریاضیات) فضا-زمانی پیچیده به حساب می آید. البته قرار نیست که شیوه راه رفتن بسیار متمایز و منحصر به فرد باشد، اما این پارامتر به اندازه کافی قابل تفاوت گذاشتن هست که قابلیت تایید اعتبار را در برخی از برنامه های کاربردی با امنیت پایین فعال کند.


قطعه بندی تصویر کانتورهای فعال بدون لبه

    نوشته شده توسط میرزایی   
    دسته: انجام پایان نامه پردازش تصویر   


تا کنون، مدل های کانتور فعال، اشیا را توسط گرادیان های تصویر نشان می داد. این اغلب برای تغییر کنتراست لبه ها و نویز مشکل زا بوده است. این مدل ها برای اشیایی با لبه های محو و ضعیف با شکست روبرو می شوند و اگر لبه بر روی محیط کامل تصویر به خوبی تعریف نشده باشد، خطر نشتی وجود دارد.

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
قطعه بندی تصویر با آستانه سازی و رشد ناحیه

    نوشته شده توسط میرزایی   
انجام پایان نامه پردازش تصویر   
 


روش های جدید و ساده برای قطعه بندی، عموما  از این فرض که اشیای وابسته در یک تصویر می توانند بر اساس مقادیر شدت شناسایی شوند، استفاده می کند. یک رویکرد بسیار ساده، اشیا را با استفاده از مقدار آستانه واحد شناسایی می کند


روش های استخراج اشیاء ویژگی محور در پردازش تصویر

ی   
جام پایان نامه پردازش تصویر   
   
توصیف گرهای شیء سه بعدی در پردازش تصویر، که محبوب ترین هستند،را میتوان به گروه های زیر دسته بندی کرد:(1)ویژگی های سراسری،( 2) توزیع های ویژگی سراسری،(3) نقشه های فضایی،و( 4)ویژگی های محلی.کارهای اولیه انجام شده  بر روی نمایش شیء سه بعدی و اعمال ان در بازیابی و دسته بندی، بیشتر برروی روش های ویژگی سراسری و توزیع ویژگی سراسری متمرکز بوده اند.


انجام پروژه های برنامه نویسی

  انجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB و انجام پروژه پردازش تصویر توسط کیفیت انجام میشود.برای سفارش پروژه پردازش تصویر با متلب می توانید با شماره تماس بگیرید

در موارد فراوانی ما شاهد هستیم دانشجویان درانجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB خود مشکل دارند و به دنبال یک جای مطمئن برای پروژه پردازش تصویر خود میگردند
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
متلب پروژه با تجربه بالا آمادگی دارد انجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB شما در تمامی مقاطع و در تمامی رشته های بر عهده گرفته و با قیمت دانشجویی تحویل شما بدهد

از آنجایی که پردازش تصویر یکی از مهم ترین فیلدهای کاری رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی می باشد لذا تمایل به پردازش تصویر با توجه به جذابیت آن در بین دانشجویان رواج فراوانی یافته است

کارشناسان متلب پروژه از ابتدا تا انتهای پروژه پردازش تصویر در کنار شما خواهند بود و با ارائه گزارش مرحله به مرحله شما در روند انجام پروژه خود قرار خواهند داد
خدمات متلب پروژه در انجام پروژه های پردازش تصویر
انجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB مهندسی کامپیوتر
انجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB هوش مصنوعی
انجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB مهندسی برق
انجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB مهندسی پزشکی
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
سفارش انجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB را به گروه متلب پروژه بسپارید و در کمترین زمان ممکن و با قیمت دانشجویی پروژه خود را تحویل بگیرید

نحوه سفارش پروژه :

برای سفارش انجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB میتوانید از طریق فرم ثبت پروژه اقدام نمایید پروژه های شما بررسی شده و در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد

کیفیت انجام پروژه :
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
متلب پروژه به عنوان مرجع انجام پروژه همواره بالاترین کیفیت را در انجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB داشته است

زمان تحویل پروژه :

زمانانجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB با توجه به سختی کار و زمان اعلام شده توسط مشتری تنظیم میگردد ولی همواره سعی بر این بوده که در کمترین زمان ممکن تحویل داده شود
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
اطمینان از کیفیت انجام پروژه :

با توجه به اینکه پروژه های پردازش تصویرر متلب پروژه انجام میشود که تجریه چندین ساله در انجام پروژه دارند اطمینان در انجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB از اهروژه می باشد


انجام پروژه های برنامه نویسی

Matlab
Opencv
در زمینه های پردازش تصویر/پردازش ویدیو/الکترونیک و رباتیک
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

پیاده سازی مقالات
تمرینات
پروژه ها
و پایان نامه

طراحی مکاترونیک - طراحی جعبه های فی - طراحی سیستم های صنعتی ,
- طراحی و ساخت پروژه های الکترونیک ,
- طراحی سیستم های الکترونیکی و میکروکنترلری صنعتی ,
- طراحی و ساخت مدارات الکترونیک ,
- ساخت و انجام پروژه های الکترونیکی ,
- نمونه سازی برد الکترونیکی ,

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

- انجام پروژه های صنعتی واردات تخصصی قطعات الکترونیک ,

- طراحی شماتیک و PCB مدارات الکترونیک ,
- طراحی مدار الکترونیکی برنامه نویسی arm - wince - avr - pic - plc ,
- انجام پروژه و پردازش تصویر ,
- انجام پروژه های الکترونیک ,
- -انجام پروژه های برنامه نویسی طراح برد
-انجام پروژه های الکترونیکی صنعتی
-انجام پروژه های الکترونیکی - ازمایشگاهی و صنعتی
-انجام پروژه های الکترونیکی
-انجام پروژه الکترونیکی و طراحی برد مدار چاپی -
- پروژه خودانجام ساخت برد الکترونیکی باarm
انجام پروژه برد

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

نجام پروژه های کنترلی ، شبیه سازی ، مانیتورینگ و اتوماسیون صنعتی با نرم افزار LabVIEW به صورت کاملا حرفه ای
انجام پروژه با کارتهای DAQ شامل کارتهای Advantech, NI و .
ارتباط LabVIEW به صورت سریال و پارالل با سخت افزارهای میکروکنترلری (AVR,PIC و .
ارتباط LabVIEW با پروتکلهای RS485 , RS422
ارتباط LabVIEW با PLC
ارتباط LabVIEW به صورت Bluetooth با دستگاهها
برنامه نویسی جهت ارتباط شبکه ای دستگاهها (TCP/IP)
ارتباط LabVIEW با GSM Modem (پروژه های مانیتورینگ و کنترل از طریق SMS )
ارتباط با GPS و نمایش موقعیت بر روی Map به صورت آنلاین و آفلاین
برنامه نویسی با LabVIEW برای گوشیهای همراه دارای ویندوز موبایل
ارتباط LabVIEW با دوربینهای Canon
انجام پروژه های پردازش تصویر ، پردازش سیگنال و پردازش صوت با LabVIEW
ایجاد بازی با نرم افزار LabVIEW (بازی کلمات ، دوز ، منچ ، شطرنج و .)
انجام پروژه های آزمایشگاهی ، پزشکی ، تحقیقاتی ، صنعتی و . با نرم افزار LabVIEW
توسط مهندسین الکترونیک با 8 سال سابقه برنامه نویسی و تدریس در زمینه LabVIEW
فروش پروژه های صنعتی آماده با نرم افزار LabVIEW
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

****************************************
برگزاری دوره های تخصصی مباحث LabVIEW (به صورت عمومی و خصوصی) به همراه نرم افزار (2013 ) ، مثالهای کاربردی و فیلم آموزشی فارسی

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276


انجام پروژه های برنامه نویسی

جام و آموزش حرفه ای پروژه های پردازش تصویر و هوش مصنوعی با پایتون ، متلب و لب ویو

تشخیص چهره
لبه یابی تصویر با استفاده از بهینه سازها
پنهان سازی متن در تصویر
پنهان سازی تصویر در تصویر

تشخیص فاصله

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

 

تشخیص پلاک خودرو
خوشه بندی تصویر با استفاده از بهینه سازها
شناسایی علف های هرز
ردیابی اشیا
تشخیص سرقت از فروشگاه در ویدیو
شناسایی رفتار مشکوک در ویدیو
شناسایی میوه های رسیده از نارس
تشخیص خواب آلودگی راننده
تشخیص علایم راهنمایی و رانندگی
پردازش تصاویر پزشکی
پردازش داده های رادار
تشخیص بافت و نوع
ردیابی تصویری شی متحرک
تشخیص اسکناس
کنترل وسایل با استفاده از علامت دست
کنترل تصویری تردد
تشخیص نوع و محل سرطان مغز ، سینه ، کبد و. در تصاویر CT و MRI
تصاویر سه بعدی
شناسایی دانه و سلول های معیوب
پردازش موازی
نویز زدایی از تصویر

مه زدایی از تصویر

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

 

شناسایی اثر انگشت
شناسایی حرکت های مشکوک
تشخیص حروف الفبا
تشخیص متن
تشخیص اثر انگشت
تشخیص صحت امضا
حذف تصاویر مبتذل از ویدیو
جداسازی اشیا از پس زمینه
کنترل تصویری خط بسته بندی کارخانه
شناسایی افراد با استفاده از مردمک چشم
حفاظت تصویری و صوتی اماکن
تشخیص و طبقه بندی سرطان از روی تصاویر سی تی اسکن


داده کاوی
یادگیری عمیق Deep Learning
شبیه سازی
الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه ها
الگوریتم بهینه سازی pso

الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

 

الگوریتم بهینه سازی خفاش
بازشناسی الگو
الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور مصنوعی
الگوریتم بهینه سازی گرگ ها
الگوریتم بهینه سازی زنبورها
الگوریتم بهینه سازی باکتری ها
الگوریتم بهینه سازی تفاضل تکاملی
الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب
الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی
الگوریتم بهینه سازی نهنگ
الگوریتم بهینه سازی ژنتیک
الگوریتم مورچگان
شبیه سازی تبرید
الگوریتم رقابت استعماری
الگوریتم خوشه بندی هوشمند
انتخاب ویژگی
بهینه سازی برمبنای جغرافیای زیستی
بهینه سازی چند هدفه
خوشه بندی فازی
منطق فازی
الگوریتم فرا ابتکاری
خوشه بندی
دسته بندی
clustering

classification

 

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

 

feature extraction
طبقه بندی داده ها با svm som .
deep learning


انجام پروژه های برنامه نویسی

پروژه خواندن کدهای امنیتی کپچا(Captcha)
کدهای کپچا و یا همان کدهای امنیتی در برخی وبسایت ها برای جلوگیری از حمله روبات ها به سایت مورد استفاده قرار میگیرد
این کدها یکسری تصاویر هستند با چند کارکتر اصلی و چندین کارکتر اضافی(یا همان نویز)برای جلوگیری از خوانده شدن توسط روبات ها
البته در برخی از این کدهای امنیتی شدت نویز یا همان کارکترهای اضافی آنقدر زیاد است که کاربران(انسان)هم قادر به تمیز کارکترهای اصلی از نویزها نیستند
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

برای سفارش این نرم افزار و یا هر نرم افزار پردازش تصویر با ما تماس بگیرید
برای مشاهده نمونه کار و ثبت سفارش به سایت رسمی ما مراجعه نمایید:

برچسب‌ها: پروژه خواندن کدهای امنیتی, پروژه خواندن کدهای کپچا, پروژه خواندن کدهای Captcha, پروژه پردازش تصویر, پروژه دانشجویی
+ نوشته شده در چهارشنبه دهم آذر ۱۳۹۵ ساعت 16:9 توسط علی طبسی  | نظر بدهید
پروژه نرم افزار حرفه ای امنیتی دوربینهای مداربسته
این نرم افزار نیز مانند تمامی نرم افزارهای ما از محیطی گرافیکی و روان بهره میبرد
کارکرد نرم افزار:
در ابتدا و پس از ران کردن نرم افزار برنامه از شما ایمیل دریافت کننده ایمیل ارسال کننده و رمز ایمیل ارسال کننده را میخواهد
سپس با زدن دکمه استارت وبکم و یا هر دوربین متصل به سیستم روشن میشود و تصویر را نمایش میدهد(البته میتوان گزینه ای افزود که تصویر در سیستم نمایش داده نشود)
و درصورت مشاهده انسان در تصویر آن فریم را ذخیره مینماید و همراه با متنی دلخواه به ایمیل داده شده ارسال میکند
درصورت سفارش این برنامه را برای شما کاملا شخصی سازی خواهیم کرد
برای مشاهده نمونه کار و ثبت سفارش به سایت رسمی ما به آدرس زیر مراجعه نمایید:
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

برچسب‌ها: پروژه تشخیص حرکت, پروژه ارسال ایمیل, پروژه دانشجویی, پروژه صنعتی, پروژه پردازش تصویر
+ نوشته شده در چهارشنبه دهم آذر ۱۳۹۵ ساعت 16:6 توسط علی طبسی  | نظر بدهید
پروژه حرفه ای تشخیص چهره در پردازش تصویر
این نرم افزار یکی از حرفه ای ترین نرم افزارهای گروه مهندس یک تاکنون میباشد
البته به جرات میتوان گفت که این نرم افزار یکی از حرفه ای ترین نرم افزارهای حال حاضر برای تشخیص چهره میباشد البته در ایران
یکی از ویژگی های بارز این نرم افزار این است که کاربر براحتی و با زدن یک دکمه میتواند چهره جدید را به برنامه معرفی نماید
از کاربردهای این نرم افزار میتوان به سیستم های امنیتی سیستم های کنترل عبور و مرور سیستم های حضورغیاب و غیره نام برد
این نرم افزار میتواند چهره اشخاص را از طریق دوربین متصل به سیستم و یا فیلم ضبط شده شناسایی نماید
دقت این نرم افزار قابل تغییر است و درصورت نیاز میتواند از دقت بالایی برخوردار باشد
برای مشاهده این نمونه کار و ثبت سفارش به سایت رسمی ما مراجعه نمایید:

برچسب‌ها: تشخیص چهره, تشخیص چهره در چردازش تصویر, پروژه دانشجویی, پروژه صنعتی, پروژه پردازش تصویر
+ نوشته شده در چهارشنبه دهم آذر ۱۳۹۵ ساعت 16:3 توسط علی طبسی  | نظر بدهید
انجام پذوؤه پلاک خوان با پردازش تصویر بصورت کاملا حرفه ای
یکی از کاربردهای پردازش تصویر کاربردهای ترافیکی است
که معروف ترین آنها نرم افزار پلاک خوان است
ALPR&ANPR این دو سیستم برای خواندن پلاک بصورت خودکار یا اتوماتیک است
حال تفاوت این دو در چیست؟
ALPR چک کردن خودکار اعتبار پلاک(ابتدا خواندن پلاک و سپس پک کردن اعتبار ان از طریق دیتابیس)
و ANPR یعنی خواندن خودکار پلاک
این نرم افزار نیز یکی دیگر از پروژه های انجام شده توسط گروه صنعتی مهندس یک میباشد
این نرم افزار بصورت دانشجویی طراحی شده است و درصورت سفارش سورس کد بهمراه کل مستندات به مشتری تحویل داده میشود
ولی درصورت سفارش نیز گروه ما توانایی صنعتی سازی این محصول را برای کاربردهای مختلف دارد
برای مشاهده نمونه کار این پروژه و سفارش به سایت رسمی ما مراجعه نمایید:
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276

برچسب‌ها: پروژه پلاک خوان, پروژه پردازش تصویر, پروژه دانشجویی, پروژه صنعتی و تجاری, ALPR


انجام پروژه های برنامه نویسی

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

طراحی وب سایت ، سئو ، بهینه سازی HELLO DOWNLOAD جی اس ام فایل - GSM file VIP تخفیف آموزشگاه پـورتـال مـؤسـسـه بـــاران‌امـــیـــد بـافـق مدرسه علمیه بقیة الله الاعظم شهرستان نورآباد پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان گروه انیمیشن کوثر خاندان شهرکی قیمت دلار پیشخوان مادی که فرسنگها تهیه میشود فعالیت صفحه 51 فیزیک یازدهم تجربی شهریورکه میاید دانلود فیلم ترکی زمان خوشبختی با لینک مستقیم حقوق مستمری انشا درمورد صفحه ۸۰ سیبی که آخر ش راخوردیم موادی که از سنگ ها تهیه میشود کاربرد آنها